Rzetelność, profesjonalizm i specjalistyczna obsługa prawna:

+48 605-085-913

Wysokość opłaty sądowej w sprawie o podział majątku ?

Podział majątku Szczecin, Adwokat podział majątku Szczecin, Kancelaria Adwokacka podział majątku Szczecin

Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych ustanawia, iż wysokość opłaty od wniosku o podział majątku wspólnego jest stała i wynosi 1000 złotych. Wyjątkiem jest, że wniosek posiada zgodny projekt podziału majątku. Wtedy opłata również jest stała i wynosi 300 złotych.
Opłatę uiszczamy przy wnoszeniu pisma do sądu. Jeżeli w ciągu siedmiu dni pieniądze nie wpłyną na konto bankowe, wniosek zostaje odrzucony. Sąd nie zajmie się żadną sprawą, jeżeli określone opłaty nie zostaną uiszczone.
Opłatę możemy wnieść nie tylko za pomocą przelewu na rachunek bankowy, ale również nakleić na wniosek znaki opłaty sądowej bądź uiścić opłatę bezpośrednio w kasie sądu.
Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych mówi, iż w przypadku apelacji od postanowienia w sprawie podziału majątkowego opłata wynosi 1000 złotych.
Strona jednak może domagać się zwolnienia z kosztów sądowych, w przypadku, gdy złoży oświadczenie, które mówi, że nie jest ona w stanie ponieść ich bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.