Rzetelność, profesjonalizm i specjalistyczna obsługa prawna:

+48 605-085-913

Podział majątku wspólnego po rozwodzie

Podział majątku Szczecin, Adwokat podział majątku Szczecin, Kancelaria Adwokacka podział majątku Szczecin

Wynikiem zarówno rozwodu jak i separacji jest ustanie wspólnoty majątkowej między małżonkami. Wtedy jest ten moment, w którym małżonkowie dzielą powstały w trakcie małżeństwa majątek wspólny. W czasie trwania małżeństwa żaden z małżonków nie może wnosić o podział ustawowego majątku wspólnego. Co innego, jeżeli obydwoje bądź jeden z nich podpisze intercyzę.
Małżonkowie mogą domagać się ustawowej wspólności majątkowej w przypadku rozwodu, separacji, unieważnienia małżeństwa, ustania małżeństwa na skutek śmierci jednego z małżonków, ogłoszenia upadłości bądź orzeczenia o ubezwłasnowolnieniu jednego z małżonków.
We wniosku możemy domagać się podziału wspólnego majątku na dwie równe części, podziału majątku na części nierówne bądź ustalenia, jakie wydatki oraz nakłady zostały poczynione z majątku wspólnego na majątek osobisty poszczególnych małżonków – zostaję one wtedy zwrócone. W przypadku podział u majątku to sąd orzeka sposób wspólnego mieszkania małżonków po rozwodzie oraz, który z małżonków zatrzymuje mieszkanie/dom, a który ma go spłacić.