Rzetelność, profesjonalizm i specjalistyczna obsługa prawna:

+48 605-085-913

Majątek wspólny i osobisty małżonków

Podział majątku Szczecin, Adwokat podział majątku Szczecin, Kancelaria Adwokacka podział majątku Szczecin

Jeżeli małżonkowie nie zdecydowali się wcześniej uregulować sytuacji majątkowej poprzez odpowiednią umowę, punktem wyjścia do jakiegokolwiek podziału majątku staje się majątek wspólny i osobisty. Zanim zdecydujemy się na rozwód należy dokładnie rozważyć, co wchodzi w skład wspólnego majątku i jak wygląda odpowiedzialność majątkowa.
W skład majątku wspólnego wchodzą wszystkie przedmioty nabyte w czasie trwania małżeństwa zarówno przez jednego małżonka jak i wspólnie, prawa majątkowe np. akcje, udziały oraz prawa rzeczowe np. własności, użytkowanie wieczyste etc., pobrane wynagrodzenia za pracę i innych działalności zarobkowych, środki na koncie bankowym bądź pracowniczym funduszu emerytalnym. Do majątku osobistego możemy zaliczyć wszystkie przedmioty nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej, przedmioty nabyte poprzez darowiznę lub dziedziczenie, prawa niezbywalne, przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania, nagrody za osobiste osiągnięcia, sprzęt hobbystyczny bądź służący do zaspokajania potrzeb jednego z małżonków.