Rzetelność, profesjonalizm i specjalistyczna obsługa prawna:

+48 605-085-913

Podział majątku

Podział majątku Szczecin, Adwokat podział majątku Szczecin, Kancelaria Adwokacka podział majątku Szczecin

Podział majątku – na początku warto wspomnieć, że z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnoœcią ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Co do kwestii samego podziału majątku należy wskazać, że małżonkowie mogą dokonać podziału majątku na podstawie umowy albo na mocy orzeczenia sądu. Przy umownym podziale majątku należy pamiętać o konieczności zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, jeżeli w skład dzielonego majątku wchodzi nieruchomość. Jeśli eksmałżonkowie nie są w stanie dojść do porozumienia, w jaki sposób podzielić majątek dorobkowy, czyli wspólny już po ustaniu małżeństwa, konieczne będzie postępowanie sądowe.

Zgodnie z art. 43 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. Jednak z ważnych powodów, każdy z nich może żądać, aby ustalenie udziałów nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku. Nie bez znaczenia pozostaje również to, iż przy ocenie tego w jakim stopniu każdy z małżonków przyczynił się do powstania majątku wspólnego bierze się pod uwagę również nakład osobistej pracy przy wychowaniu dzieci i we wspólnym gospodarstwie domowym.

Podział majątku Szczecin, Adwokat podział majątku Szczecin, Kancelaria Adwokacka podział majątku Szczecin


Podział majątku Szczecin, Adwokat podział majątku Szczecin, Kancelaria Adwokacka podział majątku Szczecin

Jeśli potrzebujecie Państwo pomocy w sprawach o podział majątku, postępowaniu rozwodowym, sprawach alimentacyjnych wspólnie z Państwem przeprowadzimy wszystkie czynności formalne. Proszę pamiętać, że dotyczy to także pomocy w czynnościach o podział majątku osób, które na stałe przebywają poza granicami Polski. Zapraszamy do skorzystania z usług kancelarii adwokackiej.